Insteekkoppelingen

Insteekkoppelingen zijn de nieuwste generatie koppelingen die voor professionals ontworpen werden. Met deze koppelingen kunt u op een veilige, snelle en eenvoudige manier alle PER-, koperen of PB-buizen assembleren.
Voor de realisatie van de verbindingen van het Tectite-gamma is bovendien geen gereedschap, laswerk of lijm vereist. Er hoeft dus niet in specifieke uitrusting geïnvesteerd te worden.

Verder zijn de COMAP-insteekkoppelingen compatibel met verwarmings- en SWW-installaties, al naargelang het aangesloten materiaal (koper, staal, PER of PB). Dit alles maakt het assortiment uitermate geschikt voor gebruik in de collectieve huisvesting.

Voordelen van de insteekkoppelingen

  • Betrouwbaarheid: de insteekverbinding is één van de veiligste technologieën op de markt en staat garant voor een erg grote trekweerstand.
  • Nylon beschermring: geen risico op beschadiging van de O-ring.
  • Snelheid: het installeren gaat twee keer sneller dan bij een traditionele koppeling. Bovendien hoeft het netwerk na installatie niet schoongemaakt te worden en is de verbinding twee keer sneller tot stand te brengen dan bij de klassieke technologieën, wat een reële tijdswinst voor professionals betekent, alsook een belangrijke besparing op de bouwplaats.
  • Veilig: geen risico op brandwonden of rookvorming.
  • Handig: voor de realisatie is geen gereedschap of ander specifiek materiaal, noch enig verbruiksproduct nodig (geen lijm, vlam of schroefdraad).

Troeven van de COMAP-insteekkoppelingen

  • Het Tectite-gamma heeft geen directe gelijke op de markt. Zijn unieke ontwerp neemt zo weinig mogelijk plaats in (30% compacter) en draagt bij tot een sterke vermindering van drukverliezen.
  • De insteekverbindingstechnologie heeft zijn deugdelijkheid al meer dan twintig jaar bewezen op tal van bouwplaatsen in de hele wereld.
  • De Tectite-koppelingen zijn bijzonder veelzijdig en kunnen zowel voor gemengde installaties (stijgleiding met perskoppeling/verdeling met insteekverbinding) als voor ganse bouwplaatsen gebruikt worden, bv. in het kader van een standaard collectief project.
  • Het assortiment voor elektrolytisch verzinkte leidingen (niet demonteerbaar) geldt bovendien als exclusief op de markt en is tot slot ook verkrijgbaar in grote diameters (tot 54).