Mogen perskoppelingen voor koperen buizen in de vloerplaat geplaatst worden?

Enkel SudoPress perskoppelingen voor koperen buizen waar water in stroomt, mogen in de vloerplaat weggewerkt worden.

SudoPress perskoppelingen voor koperen buizen waar gas door wordt gestuurd daarentegen moeten verplicht te allen tijde geïnspecteerd kunnen worden en zich om veiligheidsredenen in een verluchte ruimte bevinden.

Meer over Comap verbindingsoplossingen


terug naar vragen