Hotelinfrastructuur

De hotelsector brengt de eisen van de collectieve huisvesting en van gebouwen voor de dienstverlenende sector samen. Industrialisering, prefab, tijdwinst en gegarandeerde energieprestaties zijn er nog belangrijker aangezien projecten vaak identiek worden gerepliceerd door de grote spelers die volgens verregaand gestandaardiseerde lastenboeken werken. De oplossingen voor conditionering/verwarming in de hotelsector bestaan hoofdzakelijk uit tweepijpskringen: ventiloconvector in het plafond of een systeem met kanalen.

De installatie van een aparte thermostaat per kamer is zeer courant in deze sector. Installaties met vierpijpskringen zijn ook mogelijk om nog beter in te spelen op de comforteisen van de gasten. De sanitaire circuits kenmerken zich doorgaans door een groot debiet (verhoging van gelijktijdigheidscoëfficiënt) om de wachttijden te verminderen en een stabiele watertemperatuur te garanderen. Voor de andere onderdelen van de installatie, wordt vaak dezelfde logica gevolgd als bij commerciële of kantoorgebouwen.

Hotelinfrastructuur
1
2
3
4
5
6

Uitrusting van warmtebronnen

Voor het aansluiten van de warmtebron(nen) op de circuits en het garanderen van betrouwbare en veilige installaties.

De verwarmingsketel bevindt zich in een specifiek technisch lokaal in de kelderverdieping of op het dak.
De buitenunit van de koelgroep wordt meestal op het dak geplaatst, weliswaar in een specifiek technisch lokaal.

Verwarmingsketel

  • Een verzameling pompgroepen en verdelers van het Meibes gamma met laag en gemiddeld vermogen kan geïnstalleerd worden. Dankzij het modulaire karakter en de diversiteit van het Meibes gamma, kan met de onderdelen ervan een antwoord geboden worden op de meeste opstellingen.

Koelgroep

Sanitair

  • De productie van sanitair warm water wordt over het algemeen gekoppeld aan het verwarmingssysteem. Om het sanitair comfort van de gasten te garanderen (in het bijzonder bij verbruikspieken, wordt een aanmaker geïnstalleerd die verbonden is met een opslagmedium met een hoge capaciteit (type boiler).

Primaire circuits

In hoteluitbatingen bestaat het primaire circuit over het algemeen uit talrijke kolommen tussen 2 kamers. Deze kolommen zorgen voor de distributie in de sanitaire circuits, verwarmingscircuits en aircocircuits. Ze zijn toegankelijk via de gangen.

Verwarming en conditionering

Sanitair

Interfaces

Bij hoteluitbatingen wordt, net als bij kantoorgebouwen, de interface over het algemeen geïmplementeerd met behulp van eenvoudige aftakkingen op de opgaande kolommen van elke verdieping om de horizontale kringen en de distributieaftakkingen te voeden.

Uitbalancering

Secundaire circuits

In de hotelsector worden secundaire verwarmings- en conditioneringscircuits over het algemeen in het plafond ingewerkt, met kanalen. Het esthetische aspect kan belangrijk zijn voor de secundaire sanitaire circuits, naargelang ze ingebouwd zijn of niet.

Verwarming en conditionering (met kanalen)

Sanitair

Regeling en toebehoren van de afgiftesystemen

In de hotelsector wordt dit onderdeel van de installatie doorgaans in het plafond ingewerkt, met kanalen of een ingewerkte ventiloconvector.

  • De controle en de uitbalancering van de afgiftesystemen zijn mogelijk met behulp van dynamische Ballorex strangregelventielen met constant debiet die worden bediend met elektrothermische koppen (model actumod of model actu on/off naargelang de gewenste aansturing). Een centraal technisch beheersysteem (CTB) zorgt voor de aansturing van het geheel.

1Uitrusting van warmtebronnen

Voor het aansluiten van de warmtebron(nen) op de circuits en het garanderen van betrouwbare en veilige installaties.

Discover

Uitrusting van warmtebronnen

Voor het aansluiten van de warmtebron(nen) op de circuits en het garanderen van betrouwbare en veilige installaties.

De verwarmingsketel bevindt zich in een specifiek technisch lokaal in de kelderverdieping of op het dak.
De buitenunit van de koelgroep wordt meestal op het dak geplaatst, weliswaar in een specifiek technisch lokaal.

Verwarmingsketel

  • Een verzameling pompgroepen en verdelers van het Meibes gamma met laag en gemiddeld vermogen kan geïnstalleerd worden. Dankzij het modulaire karakter en de diversiteit van het Meibes gamma, kan met de onderdelen ervan een antwoord geboden worden op de meeste opstellingen.

Koelgroep

Sanitair

  • De productie van sanitair warm water wordt over het algemeen gekoppeld aan het verwarmingssysteem. Om het sanitair comfort van de gasten te garanderen (in het bijzonder bij verbruikspieken, wordt een aanmaker geïnstalleerd die verbonden is met een opslagmedium met een hoge capaciteit (type boiler).

2Primaire circuits

Om de energie van de warmtebron(nen) naar de volledige installatie te transporteren.

Discover

Primaire circuits

In hoteluitbatingen bestaat het primaire circuit over het algemeen uit talrijke kolommen tussen 2 kamers. Deze kolommen zorgen voor de distributie in de sanitaire circuits, verwarmingscircuits en aircocircuits. Ze zijn toegankelijk via de gangen.

Verwarming en conditionering

Sanitair

3Interfaces

Voor de distributie en verdeling van de debieten in de circuits.

Discover

Interfaces

Bij hoteluitbatingen wordt, net als bij kantoorgebouwen, de interface over het algemeen geïmplementeerd met behulp van eenvoudige aftakkingen op de opgaande kolommen van elke verdieping om de horizontale kringen en de distributieaftakkingen te voeden.

4Uitbalancering

Voor het regelen van de debieten en een optimale distributie overal in het circuit.

Discover

Uitbalancering

5Secundaire circuits

Voor het voeden van de verwarmingscircuits en sanitaire circuits.

Discover

Secundaire circuits

In de hotelsector worden secundaire verwarmings- en conditioneringscircuits over het algemeen in het plafond ingewerkt, met kanalen. Het esthetische aspect kan belangrijk zijn voor de secundaire sanitaire circuits, naargelang ze ingebouwd zijn of niet.

Verwarming en conditionering (met kanalen)

Sanitair

6Regeling en toebehoren van de afgiftesystemen

Voor het regelen van de debieten in het systeem en het gewenste comfort ruimte per ruimte.

Discover

Regeling en toebehoren van de afgiftesystemen

In de hotelsector wordt dit onderdeel van de installatie doorgaans in het plafond ingewerkt, met kanalen of een ingewerkte ventiloconvector.

  • De controle en de uitbalancering van de afgiftesystemen zijn mogelijk met behulp van dynamische Ballorex strangregelventielen met constant debiet die worden bediend met elektrothermische koppen (model actumod of model actu on/off naargelang de gewenste aansturing). Een centraal technisch beheersysteem (CTB) zorgt voor de aansturing van het geheel.