Meibes Pompgroepen en Xpress in tomatenkwekerij

Opsplitsing van verschillende CV kringen + 1 x sanitaire boiler. Gebruikmakend van bestaand plafondnetwerk warm water in de serres als warmtebron. / Project Tomatenkwekerij « Den Berk »

 

Omschrijving Project
Plaats : Meksplas, België
Start werf : 2014
Duurtijd werf: 3 maanden
Oppervlakte : 20 hectare serres, nieuwbouw burelen 
Type werf : Nieuwbouw
Assortiment : Meibes - XPress
Installateur : Installatiebedrijf Verheyden (Essen -  België)
Studiebureau : Interne studiedienst Verheyden

 

Doel project

Het doel van dit project was om een CV installatie op te bouwen, waar er als warmtebron gebruik wordt gemaakt van het bestaande netwerk aan het plafond van de serres. Hierdoor loopt er warm water van 90° C dat opgewekt is via een biomassa installatie. Dit buizennetwerk vormt de warmtebron in plaats van standaard verwarmingssystemen met ketel/warmtepomp. De oplossing lag erin om via een platenwisselaar te werken zodat dit water niet in contact komt met het nieuwe CV circuit in de uitbreiding burelen/kantine/kleedkamers van het personeel. Aftakkingen zijn in opbouw, ideaal voor Xpress C, hier gebruikt tot diameter 54mm. Meibes pompgroepen zorgen voor de snelle, geïsoleerde en correcte opdeling in verschillende secundaire circuits, namelijk vloerverwarming, radiatoren en sanitaire boiler. Alle staalverzinkte en koperen leidingen zijn volledig in Xpress, alle kunststofleidingen zijn van een dochteronderneming van Aalberts Industries.

COMAP oplossing

Meibes pompgroepen met groot en uitgebreid gamma. Bijvoorbeeld 2 verschillende A-label pompen aangeboden op deze werf, zowel Grundfos Alpha 2 als Wilo Stratos Para in de menggroepen. Deze laatsten hebben een grotere opvoerhoogte, wat nodig was om bepaalde afstanden af te leggen. Xpress C met verschillende oplossingen/referenties, ideaal voor opbouwwerk rond de pompgroepen, aftakking van het plafondnetwerk. Mooi voorbeeld van de beugels waarin een Meibes collector hangt, die 9 cm vd muur afspringt en hierdoor plaats maakt voor het leidingwerk dat achter door kan gaan. Zeer compacte manier van werken. Ook het voordeel van onderaansluitingen op de collector hier toont aan dat we in dit voorbeeld 2 kringen onderaan kunnen aansluiten en dus aanzienlijk wat plaats winnen.

> Download de referentiefiche [PDF]