Pompgroepen en Ecodesign

Pompgroepen en Ecodesign
Product focus

Kan men vrij een merk in pompgroepen kiezen, verschillend van het merk van de ketel, zonder dat dit een impact heeft op het globale Ecodesign label van de complete installatie?

Wat is Ecodesign?

Deze richtlijn legt alle verwarmingstoestellen en boilers minimumeisen op inzake efficiënt energieverbruik en maximumwaarden voor de emissie van schadelijke stoffen.

  

Wat is energy labelling?

Alle verwarmingstoestellen en boilers met een vermogen tot 70 kW worden voorzien van een productlabel. Dit productlabel is verplicht voor verwarmingsketels, warmtepompen, boilers en regelingen.

Wanneer men bij een installatie een combinatie gaat maken van verschillende producten met een productlabel zal men een pakketlabel moeten opstellen. Voorbeeld een verwarmingsketel met warm water boiler en een regeling zal een pakketlabel hebben.

Hebben pompgroepen een invloed op de energy labelling?

Bij de bepaling van een productlabel of pakketlabel gaat men geen rekening houden met de verschillende verwarmingskringen die aangesloten zijn op de installatie.

Pompgroepen hebben geen productlabel en hebben dus ook geen invloed op het eventuele pakketlabel.

De pompen die gemonteerd worden in pompgroepen dienen wel vanaf 1 augustus 2015 een Energie Efficientie Index (EEI) hebben van maximaal 0,23. Alle pompgroepen van Meibes voldoen aan deze regelgeving en hebben een EEI die lager is dan 0,23.

Voorbeeld van een pakketlabel: