Product News

07 februari 2017
Nieuwigheden

COMAP heeft het al enorme pakket keuren voor drinkwater, gas, verwarming en brandbeveiliging nog verder uitgebreid. XPress RVS en Staalverzinkte koppelingen en buizen bezitten nu ook het ATG keurmerk.

De technische goedkeuring (ATG) verstrekt een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een ATG wordt in principe afgeleverd op basis van een goedkeuringsleidraad.
Deze leidraad wordt opgesteld door de deskundigen van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) en vormt een beoordelingsbasis voor de bouwproducten die gebruikt worden in België.

Het bekomen van de ATG keuring voor XPress bevestigd eens te meer de superieure kwaliteit van de COMAP koppelingen.

De producten die het ATG keurmerk hebben ontvangen zijn de XPress RVS en staalverzinkte buizen en fittingen voor sanitaire toepassingen en verwarming.