Blijf up-to date,
schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Sales Support Calculator

Job – nummer : 
Sales Support Calculator
Plaats : 
Dworp
Job omschrijving : 

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden :

 • De Sales Support Calculator is verantwoordelijk voor het correct verwerken van de offertes, calculaties en plannen aanvragen met betrekking tot de RHC projecten;
 • De Sales Support Calculator zorgt dat de ontvangen informatie/gegevens overeenkomen met onze behoeften om de aanvragen op een efficiënte manier te kunnen verwerken;
 • De Sales Support Calculator denkt mee aan het dagelijks verbeteren van de werkmethodes en past deze toe.

Rapporteren aan de Teamleader Inside Sales Support.

Vereiste vaardigheden : 

Gedrag en attitude:

 • Optreden als ondernemer: Dagelijks werken aan het leveren van oplossingen & meerwaarde aan interne & externe klanten
 • Verantwoordelijk zijn: Wees je bewust van je verantwoordelijkheden en doe je best om je verplichtingen na te komen.
 • Delen en leren: Informatie delen en praktijken om te innoveren door het beste uit situaties en mensen te halen.
 • Handelen met integriteit:  Gedraag je voorbeeldig en alert wanneer dat nodig is.
 • Streven naar uitmuntendheid: Acties uitvoeren in een logica van succes en verbetering

Technische vaardigheden:

 • Technische calculaties
 • AutoCad of Linear
 • VloerverwarmingsprojectenDe opgesomde taken zijn verduidelijkend voor de omschreven verantwoordelijkheden en zijn dus niet limitatief.

Taken:
Verwerken van de aanvragen met betrekking tot RHC projecten;

 • Volgen van de door de Sales Support Assistant opgemaakte planning;
 • Uitwerken van de aanvragen door het opstellen van offertes en/of verlegplannen en/of andere technische documenten en schema’s;
 • Opsturen van offertes / verlegplannen naar de eindklant en betrokken buitendienstmedewerker;
 • Contact opnemen met de klanten (intern en extern) wanneer bijkomende informatie nodig is voor de verwerking van een aanvraag;
 • Overleg plegen met- en assistentie bieden aan de Sales Support Assistant en de buitendienstmedewerkers;
 • Contact onderhouden met klanten (intern en extern) voor het verlenen van commerciële en technische ondersteuning;
 • Bijwonen van werfvergaderingen naar gelang de noodzaak en de complexiteit van het project en de bijgewoonde vergadering documenteren

Back-up Sales Support Assistant:

 • Telefonische of schriftelijke (mail) opvolging van de aanvragen en dit ook beheren in de CRM tool.

Bijkomende taken:

 • Up to date houden van de CRM tool: aanmaken van niet gekende klanten en contacten, gegevens aanpassen van bestaande klanten en contacten, enz…
 • Proactief acties ondernemen ter bevordering van de klantentevredenheid.

De opgesomde taken zijn verduidelijkend voor de omschreven verantwoordelijkheden en zijn dus niet limitatief.

 

(Gelieve alle velden met een * in te vullen.)

Solliciteren

(PDF Files allowed, max size: 2 MB)
(PDF Files allowed, max size: 2 MB)